จังหวัดตาก เปิดจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐ โครงการ “สร้างเจ้าสัวน้อย SME” เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การค้าการลงทุนก้าวข้ามประตูสู่อันดามัน

จังหวัดตาก เปิดจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐ โครงการ “สร้างเจ้าสัวน้อย SME” เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การค้าการลงทุนก้าวข้ามประตูสู่อันดามัน

จังหวัดตาก เปิดจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐ โครงการ “สร้างเจ้าสัวน้อย SME”  เตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่การค้าการลงทุนก้าวข้ามประตูสู่อันดามัน

                เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐ โครงการ “เจ้าสัวน้อย SME”  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด

                สำหรับกิจกรรมสร้างความเข้มแข็ง ประชารัฐ โครงการเจ้าสั่วน้อย sme  ทางจังหวัดตากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ การค้า การลงทุน ก้าวข้ามประตูสู่อันดามัน โดยนำกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการสาขาอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดตากที่มีความสนใจด้านการค้าการลงทุนเข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อนำความรู้ไปเป็นแนวทางด้านการค้าการลงทุนพลิกโอกาสในการเปลี่ยนแปลงการประกอบอาชีพ

                ทั้งนี้ในงาน  มีการจัดซุ้มแสดงนิทรรศการส่งเสริมความรู้  แนะนำอาชีพ จากภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจากทุกอำเภอ กิจกรรมสาธิตแนะแนวอาชีพ กิจกรรมเสวนาวิชาการ โดยวิทยากรผู้มีความรู้ และมีประสบการณ์ตรง เกี่ยวกับการค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และการดำเนินประกอบธุรกิจ sme ให้ประสบความสำเร็จ และวันที่ 16 มกราคม 2559 มีการนำคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานช่องทางการตลาด ณ เมืองเมียวดี สหภาพเมียนมาอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม  กิจกรรมดังกล่าว  เป็นโครงการที่จะช่วยกระตุ้นการค้าการลงทุนและการสร้างความเข้มแข้งให้กับประชารัฐ อีกทั้งประชาชนในพื้นที่จะได้รับประโยชน์โดยตรง มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ในการเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และมีแนวทางในการสร้างโอกาสการประกอบธุรกิจ การค้า เป็นเจ้าสัวน้อยในอนาคตได้ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

/////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป