จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 19/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 19/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 19/2558

                เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายไมตรี อินทุสุต รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานร่วมกับนายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 19/2558   ร่วมกับส่วนราชการ พร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเเละคณะทำงานระดับตำบล โดยในที่ประชุม ได้ชี้เเจงในประเด็นหลักถึงการมอบหมายภารกิจในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีที่จะเดินทางมาในพื้นที่ เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.เเม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 โดยให้ส่วนราชการเเละภาคเอกชนได้หารือเเละรับทราบถึงการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้าน ทั้งสถานที่  การให้การต้อนรับคณะ กำหนดการ ข้อมุลการนำเสนอ การจัดเจ้าหน้าที่ เเผนการเดินทางตรวจเยี่ยมในการลงพื้นที่ เเผนการจัดพื้นที่นิทรรศการ  อีกทั้งด้านการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัย เเละการจัดการด้านกลุ่มมวลชนในพื้นที่  ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติภาระกิจของนายกรัฐมนตรีตามจุดต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเเละให้เกิดความพร้อมของทุกภาคส่วนให้มากที่สุด ส่วนทางด้านการเตรียมความพร้อม ที่นิคมสหกรณ์เเม่สอด จำกัด ที่เป็นอีกหนึ่งจุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปเยี่ยมชมเเละรับการรายงานผลการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคม Social Business  ในรูปเเบบสหกรณ์สหกรณ์เพื่อรองรับกิจกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากโดยคณะทำงานได้เตรียมการในส่วนโครงสร้างต่างๆเเละได้จัดเป็นรูปเเบบพร้อมทั้งมอบหมายภาระกิจกับส่วนที่เกี่ยวของเเล้ว  อย่างไรก็ตาม ในการเตรียมความพร้อมการมอบหมายภาระกิจ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก จะจัดการประชุมใหญ่กับทุกภาคส่วนเพื่อติดตาม ในวันที่ 21เเละ 23สิงหาคม 2558 นี้อีกครั้งโดยในครั้งด้วยความร่วมมือจากฝ่ายความมั่นคง ได้ส่งตำรวจตระเวนชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด หรือECD  ปฎิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย ในครั้งนี้ด้วยเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยในพื้นที่ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

                ด้านดร.เทอดเกียรติ  ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ระดับตำบล อำเภอแม่สอด และเป็นพื้นที่หลักของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับคำสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดตากให้ดูแลในเรื่องของความสะอาดในพื้นที่ ในทุกบริเวณ เรื่องป้ายที่หมดอายุ หรือป้ายที่ไม่ได้รับอนุญาต  การปรับแต่งภูมิทัศน์ภายในพื้นที่ให้สวยงาม การปรับปรุงป้ายจราจร  โดยได้สั่งการให้รองนายกเทศมนตรี ประสานให้เจ้าเจ้าที่เทศบาลนครแม่สองโดยเร่งด่วนที่สุด

                ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันตอนรับคณะนายกรัฐมนตรีอย่างเต็มที่ เพื่อให้การเดินทางมาของนายกรัฐมนตรีได้รับข้อมูลในทุกๆด้านซึ่งจะส่งผลประโยชน์ต่อการพัฒนาเเละโอกาสการเดินหน้าเพิ่มศักยภาพการรองรับงานขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เกิดเป็นรูปธรรมและก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป