งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2559

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ อ.เทิง จ.เชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2559

20162205183555.jpg20162205183629.jpg20162205183703.jpg19 พ.ค.2559 เวลา 16.00 น.คณะสงฆ์ หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน นักเรียน 20162205183727.jpg20162205183751.jpg20162205183819.jpg20162205183848.jpg20162205183915.jpg20162205183938.jpg20162205184008.jpg20162205184038.jpg20162205184116.jpg20162205184118.jpg20162205184120.jpg20162205184121.jpg20162205184121_0.jpg20162205184122.jpg20162205184123.jpg20162205184124.jpg20162205184125.jpg20162205184125_0.jpg20162205184126.jpg20162205184127.jpg20162205184128.jpg20162205184129.jpg20162205184129_0.jpgในเขต อ.เทิง อำเภอเทิง ร่วมเดินขบวนแห่เครื่องสักการะ น้ำทิพย์ ผ้าคลุมพระธาตุ โดยเริ่มขบวนจาก ที่ว่าการอำเภอเทิง เคลื่อนมายังพระธาตุจอมจ้อ หนึ่งใน (พระธาตุ 9 จอม )ของ จ.เชียงราย เวลา 18.00 น. ตัวแทนนำเครื่องสักการะ (พานพุ่มดอกไม้ ) ณ บริเวณพิธี ท่านอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ นายอำเภอเทิง พบปะ พุทธศาสนิกชน สจ.อทิตาธร วันไชยธนวงค์ กล่าวรายงาน ท่านสลักจฤฎดิ์ ติยะไพรัช ประธานสภาวัฒนธรรม จ.เชียงราย กล่าวเปิดงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุจอมจ้อ ประจำปี 2559 พระครูอุดมคณาภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเทิง นำคณะสงฆ์ กล่าวถวาย เครื่องสักการะ ตัวแทนหน่วยงานราชการ ถวายเครื่องสักการะ เวลา 19.00 น.การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ชุดแสงสีเสียงเล่าขานตำนานพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ อำเภอเทิง  วันที่ 20 พ.ค.2559 เวลา 07.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 09.00 น. พิธีสืบชะตาหลวง  หลังจากนั้น คณะสงฆ์ และ พุทธศาสนิกชน ร่วมกันห่มผ้าคลุมพระธาตุ เวลา  18.00 น.พุทธศาสนิกชนร่วมกันสวดมนต์เจริญภาวนาในพระวิหาร และร่วมกันเวียนเทียน ปล่อยโคมไฟ ถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา20162205184425.jpgพิธี20162205184340.jpgวสารอ20162205184254.jpgเวลา20162205184213.jpg20162205184130.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้สื่อข่าวรอบเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย