จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่21/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่21/2558

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่21/2558

                ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก อ.แม่สอด จ.ตาก นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ครั้งที่ 21/2558  ร่วมกับส่วนราชการ พร้อมคณะที่ปรึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเเละคณะทำงานระดับตำบล ในการนี้  ที่ประชุมได้หารือรับฟังการรายงานผลสรุปการประชุมติดตามการดำเนินงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก การแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากเพิ่มเติม  เเละรับทราบความเคลื่อนไหวของนักลงทุน เเละการตรวจเยี่ยมของผู้บริหารระดับสูง เเละหน่วยงานต่างๆ อีกทั้งกล่าวถึงประเด็นการลงพื้นที่เเละการพบปะกับประชาชน ของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งก็ได้รับการชื่นชมจากนายกรัฐมนตรี

                โดยผู้ว่าราชการ จ.ตาก ได้ กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างดีเเละเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันพลักดันเเละขับเคลื่อนในเเนวทางตามนโยบายการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตากของนายกรัฐมนตรีให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม  รวมถึงได้เเจ้งการจัดงาน MAESOT SEZ EXPO 2015 ที่จะจัดขึ้นในวันที่  25ถึง 27 กันยายน 2558 ที่ อาคารศูนย์แสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อ.เเม่สอด จ.ตาก ซึ่งวานนี้ได้เเถลงข่าว การจัดงาน   พร้อมร่วมทำพิธีลงนาม MOU ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 26 สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) อาคารสยามเทาเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยให้ทุกภาคส่วนช่วยประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าว  ตลอดจนได้เเจ้งภาพรวมการจัดการเรื่องที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากด้วย ทั้งนี้เพื่อเดินหน้าและเพิ่มศักยภาพในการเตรียมความพร้อมรองรับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้เกิดเป็นรูปธรรมและก้าวไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์ต่อไป

ภาพ / ข่าว   ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป