จังหวัดตากจัดการประชุมคณะทำงานจัดงานวาเลนไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก เมียวดี 2016 และการประกวดมิสฉันทนา

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะทำงานจัดงานวาเลนไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก เมียวดี 2016 และการประกวดมิสฉันทนา

จังหวัดตากจัดการประชุมคณะทำงานจัดงานวาเลนไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก เมียวดี 2016 และการประกวดมิสฉันทนา

                วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.30 น. ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด  จ.ตาก ( OTOP ) นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมกับนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดการ ประชุมคณะทำงานการจัดงานวาเลนไทน์แฟร์สองแผ่นดิน ตาก เมียวดี 2016 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 12 -14  กุมภาพันธ์ 2559  ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการเเละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ งานวาเลนไทน์แฟร์ สองแผ่นดิน ตาก เมียวดี 2016  ภายใต้กิจกรรม ” 9 วัน หรรษา พาสนุกแบบสุขๆ ”  เพื่อ ส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยงจังหวัดตาก เเละเป็นกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ  จึงได้จัดประชุมให้คณะทำงานรับทราบเเนวทางการดำเนินการ โดยเเจ้งเรื่อง การ จัดสถานที่ กำหนดการ รูปเเบบกิจกรรมการจัดงานในภาพรวม ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมในทุกๆ ด้านพร้อมทั้งมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการให้กิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนั้น  คณะทำงานยังได้เชิญผู้เเทนผู้ประกอบการโรงงานนำสาวงามที่จะส่งเข้าร่วมประกวด มิสฉันทนา มารับทราบระเบียบการประกวด  เเละทำความเข้าใจเเนวทางการประกวด พร้อมนัดหมายการซักซ้อมโดยได้กำหนดให้มีขบวนแห่มิสฉันทนาไปรอบๆในเขตเทศบาลนครแม่สอด ไปจนถึงสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา แห่งที่ 1 จนปิดท้ายที่สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด  อย่างไรก็ตาม การจัดงานดังกล่าว จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 12 -14  กุมภาพันธ์ 2559 ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเเม่สอด อ.เเม่สอด จ.ตาก โดยจะมีการประชันความงามของสาวโรงงาน  การเเสดง เเสงสีเสียงเเละดนตรี การออกบูธร้านค้า ทั้งนี้ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยกันประชาสัมพันธ์ กิจกรรมเพื่อให้นักท่องเที่ยว พี่น้องประชาชนรับทราบและเดินทางมาเที่ยวงานกันมากๆอีกด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป