จังหวัดตากจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

จังหวัดตากจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

จังหวัดตากจัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้างานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย นายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙

                เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทยนายอำเภอ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชั้น ๔ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ในการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เน้นย้ำเรื่องการเข้าถึงประชาชนในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่ หรือทางสื่อโซเชียลมีเดี่ยต่างๆ รวมถึงการดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงอำเภอในรูปแบบจองคลังสมองระดับอำเภอ มุ่งให้เกิดการเข้าถึงประชาชน เน้นการป้องกันก่อนเกิดเหตุ สำหรับปลัดอำเภอในพื้นที่ต้องทำความรู้ความเข้าใจในทุกๆเรื่องแม้ว่าจะไม่ได้เป็นงานที่รับผิดชอบ แต่ต้องสามารถทำงานแทนกันได้ นอกจากนี้ยังต้องเรียนรู้ระเบียบกฏหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้วย นอกจากนี้ ผวจ.ตาก ยังมีบัญชาให้ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเปิด เฟสบุ๊ค สำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเน้นเป็นการเฉพาะ และให้สถานีบำบัดทุกข์คืนความสุขให้ลูกบ้าน ระดับตำบล ทุกแห่งสรุปเรื่องร้องเรียนร้องทุกในรอบปีที่ผ่านมาว่ามีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จำนวนเท่าใด ดำเนินการแล้วเสร็จเท่าใด คงค้างเท่าใด แล้วรายงานมาให้จังหวัดทราบ และให้นายอำเภอทุกอำเภอร่วมประชาสัมพันธ์ปฏิทินมหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดตาก 9 วันหรรษา 6-14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่จะมีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดตาก โดยจะมีการจัดกิจกรรมในทุกๆอำเภอ ของจังหวัดตากในวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ ประกาศอิสรภาพให้แก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ที่อำเภอเมืองตาก วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ ปีใหม่ชนเผ่า ดินแดนแห่งห้องเย็น เมืองตาก และปั่นจักรยายเที่ยวสามอำเภอ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ปั่นจักรยายชมสวนผลไม้ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ล่องเรือฉลองคู่รัก ที่เขื่อนภูมิพล และ 12-14 ประกวดมิสฉันทนา และวาเลนไทน์ 2 แผ่นดิน ที่อำเภอแม่สอด เชิญร่วมคืนธรรมชาติ คืนวัฒนธรรมที่เมืองตาก  เก้าวันสนุกแบบสุขๆ สำหรับผู้ที่ต้องการรายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงานจังหวัดตาก โทร 055-511546 ต่อ 23123

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป