จังหวัดตากจัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

จังหวัดตากจัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)

จังหวัดตากจัดประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City)             

                เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสุทธา สายวาณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานร่วมกับนายซี ตู่ เส่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เปิดการประชุมคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะทำงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียง ในการนี้ ที่ประชุมได้เเจ้งการแต่งตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องเพิ่มเติม เพื่อให้มีคณะทำงานครอบคลุมในทุกๆด้าน การเเต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการด้านสาธารณสุข ร่วมกับคณะทำงานจังหวัดเมียวดี ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดต่อ มีการรายงานผลการพัฒนาข้อมูลผู้ป่วย  และโรคต่างๆตามชายแดน  การพิจารณาอนุญาตให้รถบรรทุกขนส่งสินค้าสามารถขนส่งสินค้าข้ามแดนไปยังพื้นที่ที่กำหนดได้ โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบในหลักการขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐบาลใหม่ของเมียนมา ซึ่งระหว่างรอข้อตกลงระหว่างประเทศ ทั้งสองพื้นที่จะใช้ข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันทั้งสองฝ่ายในการดำเนินการและให้อยู่ในความดูแลของหน่วยงานราชการเพื่อป้องกันความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้น อีกทั้งการนำเข้าสินค้าเกษตรโดยขบวนการสหกรณ์ พร้อมทั้งการติดตาม ความคืบหน้าการจัดกิจกรรม Caravan AEC Biz Club Thailand & Myanmar ที่เมาะละแหม่ง ปลายเดือนมีนาคม 2559 จะมีกิจกรรมที่สำคัญ ได้แก่ การจัดแรลลี่รถยนต์ 50 คัน การจัดงานแฟร์จำหน่ายและแสดงสินค้า ณ ห้องประชุมใหญ่เมืองเมาะละแหม่ง การจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจการค้าการลงทุน และการสัมมนาโอกาสทางการค้าการลงทุนรัฐมอญและรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งคณะทำงานทั้งสองฝ่ายได้นำเสนอข้อมูลพิจารณาร่วมกันเเละเป็นแนวทางการปฏิบัติตามต่อไปนอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือ การจัดกิจกรรมมหาสงกรานต์ สองแผ่นดิน ตาก-เมียวดี การประกวดนางงาม 12 นักษัตร ตาก-เมียวดี กิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันที่ 13 เมษายา 2559 ณ สะพานมิตรภาพไทย เมียนมา  ทั้งนี้ หลังจากการประชุม จะมีแข่งขันฟุตบอลเชื่อมสัมพันธ์สองแผ่นดิน (Sister City) ตาก – เมียวดี ณ สนามกีฬาเทศบาลนครแม่สอด โดยมีการแข่งขัน 2 คู่ ได้แก่  ทีมประชาชน เทศบาลนครแม่สอด VS ทีมประชาชน จ. เมียวดี และทีมอาวุโส จ.ตาก VS  ทีมอาวุโส จ.เมียวดี อีกด้วย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป