จังหวัดตากจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐโครงการเจ้าสัวน้อย SME ส่งเสริมอาชีพ เรียนรู้ยุทธศาสตร์การตลาดและการค้าขาย

จังหวัดตากจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐโครงการเจ้าสัวน้อย SME ส่งเสริมอาชีพ เรียนรู้ยุทธศาสตร์การตลาดและการค้าขาย

จังหวัดตากจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐโครงการเจ้าสัวน้อย SME ส่งเสริมอาชีพ เรียนรู้ยุทธศาสตร์การตลาดและการค้าขาย

 

ที่ห้องประชุม ชั้น 4 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการจัดประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งประชารัฐโครงการเจ้าสัวน้อย ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในระหว่างวันที่ 14-16 มกราคม 2559 ภายในงานจะมีพิธีเปิดในวันที่ 14 มกราคม 2559 เวลา  10.15 น.โดยนายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ทุกวันมีกิจกรรมแนะแนว-ส่งเสริมอาชีพ เรียนรู้ยุทธศาสตร์การค้า การขาย การตลาด กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ ร่วมกิจกรรมชม ชิม ช้อป และการจำหน่ายอาหาร  การสัมมนาทางวิชาการในการประกอบอาชีพ ในส่วนของวันที่ 16 มกราคม 2559 จะมีการศึกษาดูงานช่องทางการตลาด ณ เมืองเมียวดี และเขตการค้าเมียวดี สหภาพเมียนมา เป็นต้น

ทั้งนี้ที่ประชุมมีการกำหนดขอบเขต/กิจกรรมการจัดงานของแต่ละหน่วยงานราชการ ธนาคารต่างๆ และเน้นย้ำเรื่องการนำของแต่ละอำเภอมาจัดแสดง การแนะแนวช่องทางขั้นตอนการลงทุนและการลดดอกเบี้ยสำหรับนักลงทุน อีกด้วย//

 

—————————————————————————————————————————

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป