จังหวัดตากจัดแถลงข่าว การจัดงาน “Maesot SEZ Expo 2015 ” มหกรรมการลงทุนการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จังหวัดตากจัดแถลงข่าว การจัดงาน “Maesot SEZ Expo 2015 ” มหกรรมการลงทุนการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จังหวัดตากจัดแถลงข่าว การจัดงาน “Maesot SEZ Expo 2015 “ มหกรรมการลงทุนการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

                ที่ห้องประชุมเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายสุทธา  สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการ ร่วมกับจัด กลุ่มนักธุรกิจ Biz Club SEZ Tak โดยนายอำนาจ  นันทหาร ประธานกลุ่ม Biz Club  แถลงข่าว การจัดมหกรรมการลงทุนการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก “Maesot SEZ Expo 2015 “ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 25- 27 กันยายน 2558 ณ ศูนย์กลางแสดงสินค้า และศูนย์ประชุมส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นงานความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จังหวัดตาก และดำเนินงานโดย Biz Club SEZ Tak นับว่าเป็นงานที่น่าสนใจอย่างมาก มีการจัดบูธ Business Matching ที่จะให้นักธุรกิจทั้งรายใหญ่ และรายเล็ก ได้รับประโยชน์ ได้เปิดมุมมองการลงทุนแบบครบวงจร สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกับ นักธุรกิจต่างชาติ และสามารถจะพัฒนาสู่ระดับโลกได้ รวมทั้งมีงานสัมมนาโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ จากทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจสำหรับบุคคลทั่วไป อาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ, มินิคอนเสิร์ต เท่ห์ อุเทน พรหมมินทร์, ศิลปินชื่อดังจากเมียนมา, การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย, กาดนั่งยอง, สินค้า OTOP, สินค้าราคาพิเศษจากสหพัฒน์ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย  โดยเริ่มจากวันที่ 22-23 จะมีการนำสินค้าจากประเทศไทยไปจำหน่ายยังประเทศเมียวดี เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  และสำหรับในวันที่ 28 กันยายน จะมีกีฬาสานสัมพันธ์ สองแผ่นดิน นำทีมจังหวัดเมียวดีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี  จะทำการแข่งขันในช่วงบ่ายวันที่ 28 กันยายน 2558 และในช่วงเดือนตุลาคม จะมีงานสร้างครัวของไทยสร้างเชฟ โดยทำการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาหาร เพื่อให้จังหวัดตากเป็นแหล่งที่มีเชฟฝืมือดีของประเทศ จะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทั้งสถานศึกษาให้ความรู้กับผู้เรียน ให้ได้มีโอกาสแสดงฝีมือ โดยเฉพาะอาหารชนเผ่าซึ่งเป็นเอกลักษณ์และมีรสชาติดี ให้ได้ถูกนำเสนอให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งเป็นโครงการในช่วงเดือนตุลาคม 2558

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป