จังหวัดตากจัดแถลงข่าว การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 9 วันหรรษามหาสงกรานต์ ในวันที่ 9-17 เมษายน 2559

จังหวัดตากจัดแถลงข่าว การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ 9 วันหรรษามหาสงกรานต์ ในวันที่ 9-17 เมษายน 2559

จังหวัดตากจัดแถลงข่าว การจัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  9 วันหรรษามหาสงกรานต์ ในวันที่ 9-17 เมษายน 2559

                นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก-นายธนยศ ปานขาว นายอำเภอแม่สอด จ.ตาก จัดแถลงข่าวงานสืบสานประเพณีสงกรานต์  9 วันหรรษามหาสงกรานต์ ในวันที่ 9-17 เมษายน 2559 ที่ร้านช่อม่วง เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด ซึ่งทางจังหวัดตากและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ทั้ง  9 อำเภอ   โดยได้กำหนดจัดขึ้นในช่วงระหว่าง วันที่ 9-17 เมษายน .2559 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยทางจังหวัดตากได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอดำเนินการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี ในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ อาทิ การออกร้านจำหน่ายสินค้า การละเล่นพื้นเมือง การแข่งขันการเล่นพื้นบ้าน แข่งขันกีฬาพื้นเมือง ประกวดก่อพระเจดีย์ทราย เชิญร่วมชมการประกวดราชสีห์ผู้สง่างาม ,ประกวดทายาทราชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดินการทำบุญตักบาตรบนสะพานตากสินโดยนำพระพุทธรูปจาก 9 อำเภอ และพระพุทธรูปจากจังหวัดเมียวดี มาให้ประชาชนสรงน้ำพระเสริมสิริมงคล การประกวดมิสสงกรานต์ 2 แผ่นดิน โดยจะมีตัวแทนสาวงามของแต่ละอำเภอ สาวงามขวัญใจมหาชนจังหวัดตาก ที่ได้เข้าประกวดมิสสงกรานต์สองแผ่นดินฯ ของตาก จำนวน 12 คน และตัวแทนสาวงามจากจังหวัด เมียวดี สหภาพเมียนมา จำนวน 12 คน ร่วมเดินแบบโชว์ความงามบนแคทวอล์ค กลางสะพานมิตรภาพไทย – เมียนมา (วันที่ 15 เม.ย.2559 ตั้งแต่ เวลา 19.00 น.) ภายในงานจะมีการติดตั้งอุโมงค์น้ำพุเพื่อความสวยงาม (วันที่ 16 เม.ย.2559) เชิญชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สองแผ่นดิน/ขบวนแห่มหาสงกรานต์ ร่วมกันระหว่างแม่สอดและเมียวดี และมีการนำพระพุทธรูปที่ประชาชนศรัทธาร่วมทำการแห่ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำพระ ซึ่งจะมีการตกแต่งขบวนรถอย่างสวยงามร่วมกับขบวนจากฝั่งจังหวัดเมียวดี สหภาพเมียนม่าร์ และ แห่ไปรอบนครแม่สอด (วันที่ 17 เม.ย.2559) ร่วมสรงน้ำศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อความเป็นสิริมงคล  อย่าลืม 9 – 17 เมษายน ร่วมสัมผัสบรรยากาศมหาสงกรานต์ 2แผ่นดิน Sister City แม่สอด(ตาก)-เมียวดี อย่างยิ่งใหญ่รับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์ นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป