จังหวัดตากชี้แจง ยังไม่มีประชาชนเสียชีวิตจากความหนาวและให้หน่วยงานทุกพื้นที่เร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชน

จังหวัดตากชี้แจง ยังไม่มีประชาชนเสียชีวิตจากความหนาวและให้หน่วยงานทุกพื้นที่เร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชน

จังหวัดตากชี้แจง ยังไม่มีประชาชนเสียชีวิตจากความหนาวและให้หน่วยงานทุกพื้นที่เร่งสำรวจช่วยเหลือผู้ป่วยและประชาชน

                นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า  จากการที่สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกและหนาวเย็นช่วงสองสามวันเป็นต้นมาซึ่งพื้นที่จังหวัดตากได้รับผลกระทบมีอากาศหนาวเย็นอุณหภูมิบางพื้นที่ต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส ซึ่งทางจังหวัดได้แจ้งให้อำเภอและหน่วยงานราชการทุกหน่วยแจ้งเตือนถึงสภาพอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงและหนาวเย็นให้ประชาชนทราบล่วงหน้าและเตรียมสร้างความอบอุ่นต่อร่างกายอีกทั้งเฝ้าระวังประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ป่วยตามโรงพยาบาลเพราะบุคคลเหล่านี้จะมีความต้านทานต่ำต่อความหนาวเย็นของอากาศที่เปลี่ยนแปลงกระท้นหันช่วงนี้ อีกทั้งมอบหมายให้ทางเหล่ากาชาดจังหวัดได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือมอบผ้าห่มและสิ่งของแก่ประชาชนผู้ประสบภัยหนาว  ทางด้านสาธารณสุขจังหวัดตากได้สำรวจข้อมูลผู้ป่วยและรายงานว่าโรงพยาบาลทั้ง 9 อำเภอ ไม่พบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิตจากความหนาว พบแต่ไข้หวัดใหญ่ หรือไข้หวัดธรรมดาและปอดอักเสบ

        ส่วนกรณีมีข่าวเผยแพร่ทางสื่อมวลชนแห่งหนึ่งว่า มีหญิงสาวโรงงานเสียชีวิตจากความหนาวเย็นที่ห้องพักเมื่อวันที่ 25 มกราคม ที่ผ่านมา และจังหวัดตากมีผู้ป่วยแน่นโรงพยาบาลนั้น ป้องก้นและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก ได้ติดตามข้อเท็จจริงพบว่าหญิงสาวด้งกล่าวเป็นชาวพม่า เสียชีวิตด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ส่วนกรณีมีผู้ป่วยแน่นโรงพยาบาลนั้น จังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานสาธารณสุขเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือและมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในพื้นที่ดูแลช่วยเหลือประชาชนจากสภาพอากาศหนาวเย็น  รวมทั้งให้ปศุสัตว์จังหวัดสำรวจ มอบเวชภัณฑ์และแนะนำประชาชน ในการดูแลสัตว์เลี้ยงช่วงนี้ที่อาจป่วยหรือเสียชีวิตจากความหนาวเย็น  และหากต้องการความช่วยเหลือให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และหน่วยงานราชการใกล้บ้านในพื้นที่ได้ทันที อีกทั้งฝากให้ทุกคนช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน

     ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้น มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแจกจ่ายเครื่องกันหนาวช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง ทั้งของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ เหล่ากาชาดจังหวัด  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดซึ่งมอบผ่านทางอำเภอ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  ไทยเบฟ รวมประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน 153,208 ราย

ภาพ / ข่าว  กานต์สิรี วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป