จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม2558

จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม2558

จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม2558

 

 ที่ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 โดยก่อนเริ่มการประชุม มีการมอบโล่รางวัลผู้ใหญ่บ้านดีเด่น จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัด ได้แจ้งให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมรับทราบถึงนโยบายของกระทรวงและของจังหวัด ในด้านต่างๆ พร้อมกันนี้ส่วนราชการได้ร่วมกันชี้แจงผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว และกำลังจะดำเนินการในเดือนต่อไป อาทิ การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ โดยปั่นสำรวจเส้นทางจริง ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 15.00 น. การจัดกิจกรรมกาดนั่งยอง คล้องย่าม การจัดประชุมสภากาแฟ ครั้งที่ 8 จัดโดยจังหวัดทหารบกตาก และการออกโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรายยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน เป็นต้น////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป