จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2559 โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงในเดือนเมษายน

จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2559 โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงในเดือนเมษายน

จังหวัดตากประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 2/2559 โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้จะมาถึงในเดือนเมษายน

                ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดตาก ประจำปี ๒๕๕๙ ผ่านระบบ vdo conference ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย  ซึ่งในส่วนของจังหวัดตากมีการกำหนดตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจร่วมตลอด ๒๔ ชั่วโมง จำนวน ๒๐ จุด และด่านชุมชน จำนวน ๗๑ จุด ในพื้นที่ทั้ง ๙ อำเภอ โดยในช่วงควบคุมเข้มข้น ๑๑ -๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ทางจังหวัดตากได้กำหนดพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทุกชนิดในทุกอำเภอรวม ๑๘ แห่ง ทั้งนี้เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนให้ลดลงเหลือน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ผ่านมา ซึ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ๕๑ ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ ๕๓ คน และมีผู้เสียชีวิต ๕ ราย

 ด้าน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการใช้น้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ว่า ภัยแล้งถือเป็นปัญหาของประเทศ ซึ่งคาดว่าจะประคับประคองน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ บ่อเก็บน้ำตามธรรมชาติ น้ำบาดาล รวมถึงแหล่งอื่นๆ ไปได้ในช่วง 1 เดือนกว่า แต่ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ว่าควรเล่นน้ำอย่างสร้างสรรค์และประหยัด เนื่องจากน้ำส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นน้ำประปา อาจกระทบกับการอุปโภค บริโภคของคนส่วนหนึ่ง //////////////////////////////////

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป