จังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

จังหวัดตากประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี ในการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 58 เวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆทั้ง9 อำเภอ ของจังหวัดตาก. เพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่จะเดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ที่อำเภอเเม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 2 กันยายนนี้

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านให้มีการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อีกทั้งเป็นการมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้มอบหมายให้แต่ละอำเภอ ได้เตรียมเสนอปัญหาความต้องการของพื้นที่รวมถึงรวบรวมผลงานการดำเนินงานของจังหวัดเกี่ยวกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก เพื่อนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าว

นอกจากนี้ นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เสนอข้อสั่งการในแนวทางการปฏิบัติ โดยมอบหมายบุคคลตามภารกิจ พร้อมทั้งให้ทุกภาคส่วนได้หารือ แจ้งข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค เพื่อแลกเปลี่ยนในการเตรียมการในทุกจุด ทั้งการต้อนรับ การจัดสถานที่ กำหนดการโดยละเอียด การบริหารจัดการมวลชน การอำนวยความสะดวกทุกด้าน การรักษาความปลอดภัย รวมทั้งด้านข้อมูลที่นำเสนอนายกรัฐมนตรี และด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ทุกภาคส่วนจะมีการประชุมสรุปรายละเอียดผลการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายกันอีกครั้งในวันที่ 28สิงหาคม นี้

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

///////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป