จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก เร่งดำเนินกานแก้วิกฤตภัยแล้งพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก เร่งดำเนินกานแก้วิกฤตภัยแล้งพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดตาก เร่งดำเนินกานแก้วิกฤตภัยแล้งพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก

                จังหวัดตากร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก เขต 9 จังหวัดพิษณุโลก เร่งดำเนินกานแก้วิกฤตภัยแล้งพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากนำเครื่องสูบน้ำระยะไกล2,500เมตร สูบแม่น้ำเมยลงอ่างเก็บน้ำบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำใน ตำบลวาเล่ย์ ซึ้งต้องสูบน้ำจากแม่น้ำเมย ในระยะทาง 2,500 เมตรสูบส่งมายังสระเก็บน้ำบ้านวาเล่ย์เหนือ ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตากโดย.ได้รับการสนับสนุนจาก ปภ.เขต.9จังหวัดพิษณุโลก เป็นเครื่องขนาดใหญ่เครื่องสูบน้ำระยะไกลขนาดสูบได้ไกลถึง3,000 เมตร(3กม.) สูบน้ำได้3,000-8,000 ลิตร ต่อ 1 นาที และเครื่องชุดนี้เป็นครั้งแรกที่นำมาสูบน้ำในพื้นที่ จังหวัดตาก  โดยจะเป็นประโยชน์ที่ได้รับจะทำให้ เป็นต้นทุนน้ำประปาของบ้านวาเล่ย์เหนือและบ้านวาเล่ย์ใต้ตลอดจนใช้เพื่อการเกษตร และปลูกผักตามวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง   นายกอบต.วาเล่ย์กล่าวทางด้านนายอำเภอพบพระได้สั่งการไปยังทุก อปท.ตั้งศูนย์ช่วยเหลือ ประจำตำบล เตรียมรถน้ำไว้บริการประชาชน และได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูและสภาพปัญหาภัยแล้ง ไฟป่าแลหมอกควันในพื้นที่อย่างเคร่งครัด

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป