จังหวัดตากเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดตากเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

จังหวัดตากเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

                ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก เทศบาลนครแม่สอดร่วมกับจังหวัดตากจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559  โดยมีนายสุทธา สายวานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดการแข่งขันและ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเป็นผู้กล่าวรายงาน ด้วยทางเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับจังหวัดตาก ได้กำหนดการจัดการแข่งขัน ฟุตบอลชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 ขึ้นในระหว่างวันที่ 20 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเทิ   ดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการยกระดับกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศจังหวัดตาก สู่ระดับชิงถ้วยพระราชทาน เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เยาวชนและประชาชนได้มีรักในด้านกีฬาและมีการออกกำลังต่อเนื่องตลอดทั้งปี เพื่อสร้างพื้นฐานทางด้านกีฬาของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ ศักยภาพเจริญก้าวหน้าดียิ่งขึ้น และเพื่อให้เยาวชน ประชาชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงห่างไกลยาเสพติด

                การแข่งขันฟุตบอลชิงชนะเลิศชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2559 ครั้งนี้ได้มีทีมนักฟุตบอลในพื้นที่จังหวัดตากเข้าร่วมทำการแข่งขันจำนวน 9 ทีม อาทิ ทีมอำเภอเมืองตากโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ทีมอำเภอบ้านตาก ทีมวังเจ้า ทีมอำเภออุ้มผาง ทีมอำเภอพบพระ ทีมอำเภอแม่ระมาด ทีมอำเภอท่าสองยาง ทีมอำเภอแม่สอดและทีมเทศบาลนครแม่สอด โดยมีชุดเยาวชนไทยพม่าและชุดวีไอพีศาลยุติธรรมกับผู้บริหารเทศบาล ประเดิม 2 คู่ไปรับชมบรรยากาศได้เลยค่ะ…………………………………..

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป