งานประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 16 “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC)” จังหวัดพะเยา ปี 2559

งานประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 16 “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC)” จังหวัดพะเยา ปี 2559

งานประเพณีสืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 16 “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC)” จังหวัดพะเยา ปี 2559 ระหว่างวันที่ 18-20 มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-22.00 น.ทุกวัน สถานที่ ณ วัดพระธาตุสบแวน ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา ชมกิจกรรม..วันที่ 20 มีค.2559 เวลา 15.30 น.ขบวนแห่ทางวัฒนธรรมไทลื้อ พบ..กับกิจกรรมวิถีชีวิตชาวไทลื้อ กาดไทลื้อ การแสดงแสง สี เสียง ชุด “ไทลื้ออดีต..สู่..ปัจจุบัน เปิดม่านพรมแดนสู่อาเซี่ยน(AEC) จังหวัดพะเยา ปี 2559″ ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ จากสิบสองปันนา และชุมชนไทลื้อ อำเภอเชียงคำ..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..