จังหวัดตากเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง

จังหวัดตากเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง

จังหวัดตากเปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทาน ให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนปัญหาภัยแล้ง

นายมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานให้แก่ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้ง ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยพสกนิกรที่ประสบความเดือดร้อนจากภาวะฝนแล้งฝนทิ้งช่วง และปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งทำให้ราษฎรขาดแคลนน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานน้ำอุปโภค และบริโภคแก่ราษฎร โดยมูลนิธิราชประนุเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ประชาชนชาวจังหวัดตาก ซึ่งจังหวัดตากได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคพระราชทานตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กรกฏาคม 2558จำนวน 3 แห่ง คือ ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก ,ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นางประภัสสร น่วมพิพัฒน์ หน.สนง.ปภ.จ.ตาก ผู้แทนสถานศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันให้บริการน้ำ มีประชาชน เดินทางนำภาชนะมารับน้ำพระราชทาน เพื่อการอุปโภคบริโภคกันจำนวนมาก

ภาพ / ข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์  จังหวัดตาก

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป