จังหวัดตากแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางสายตาก – แม่สอด ที่กำลังขยายถนน 4 เลน โดยจะทำการระเบิดหิน เพื่อทำการขยายทาง

จังหวัดตากแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางสายตาก – แม่สอด ที่กำลังขยายถนน 4 เลน โดยจะทำการระเบิดหิน เพื่อทำการขยายทาง

จังหวัดตากแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางสายตาก – แม่สอด ที่กำลังขยายถนน 4 เลน โดยจะทำการระเบิดหิน เพื่อทำการขยายทาง

                จังหวัดตากแจ้งประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐ-ประชาชน-นักท่องเที่ยว ฯลฯ ให้ทราบโดยทั่วกันว่า จะทำการระเบิดหิน เพื่อทำการขยายทาง โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึง  30 พฤศจิกายน 2559  รวมระยะเวลา 9 เดือน ในช่วงเวลา 9.30 – 10.00 น. ทุกวัน โดยจะมีการปิดเส้นทาง ถนนทางหลวงหมายเลข 12  ตาก-แม่สอด หลัก กม.65+000- หลัก กม.72+000 ระยะทางประมาณ 7 กม. บริเวณดอยรวก ทั้งนี้เพื่อทำการระเบิดภูเขาหินที่ดอยรวก โดยใช้วัตถุระเบิด เพื่อตัดเขาดอยรวก ในการดำเนินโครงการก่อสร้างถนน 4 ช่องทางจราจร หรือ 4 เลน  ขยายเส้นทางการจราจร เป็นถนนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจสายตะวันออก-ตะวันตกซึ่งในแต่ละวันตามกำหนดเวลาดังกล่าวนั้น จะค่อยๆ ใช้วัตถุระเบิดระเบิดหินเขา แบบทยอย ระเบิดที่ละนิด จนกว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ซึ่งหากการดำเนินการก่อสร้างเส้นทาง 4 เลนที่ดอยรวดแล้วเสร็จ จะลดอุบัติเหตุได้ ทั้งการลงทางโค้ง-การวิ่งแซงทางโค้ง  ฯลฯ นักท่องเที่ยว-ประชาชนและผู้ใช้เส้นทางจะปลอดภัย “การใช้วัตถุระเบิด ในช่วงเวลา 09.30 -10.00 น. ทุกวันนั้น อยากจะแนะนำ เวลาในการเดินทางของประชาชน โดยหากจะออกจาก อ.แม่สอด จ.ตาก ไปยังเมืองตากนั้น ควรออกจากบ้านไม่เกิน 07.00 น. เพราะ หากเกินเวลานี้ไป ก็จะไปติดกับเวลาช่วงระเบิดหินที่ดอยรวก หรือหากจะออกจากเมืองตาก ไป อ.แม่สอด ก็ควรจะออกไม่เกิน 08.00 น.เพราะหากเกินเวลานี้ก็จะไปติดที่ดอยรวก ระหว่าง เจ้าหน้าที่ทำงานใช้วัตถุระเบิดเช่นกัน จึงควรดูระยะเวลาออกจากบ้านในการเดินทาง เพื่อไม่ให้ต้องไปรอนาน” รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานทางหลวง ที่ 4(ตาก) จะมีการประชุมร่วมกับทหาร-ตำรวจ-ปกครอง-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัย ในการใช้เส้นทาง โดยการชี้แจง ทำความเข้าใจกับการดำเนินโครงการถนน 4 เลน ตาก-แม่สอด ที่จะต้องมีการใช้วัตถุระเบิด ทำการระเบิดหินภูเขาที่ดอยรวก โดยขอให้ทุกฝ่ายได้ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางดังกล่าวรับทราบ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป