งานสื่อบ้านจำรุง สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

งานสื่อบ้านจำรุง สื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงชุมชน

20152610011223.jpg

เรื่อง/ภาพ: รุ่งโรจน์ เพชรบูรณิน

สื่อชุมชนบ้านจำรุง กำหนดให้ตัวเองว่าจะทำให้เกิดการพึ่งพาตนเอง จะเป็นเครื่องมือที่ตอกย้ำความเชื่อ และเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มจากคนในชุมชน จึงสร้างเครื่องมือที่ช่วยตอบคำถามว่าทำไมเราถึงเชื่อเรื่องความมั่นคงทางอาหาร การมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย การอยู่อย่างพอกินพอเพียง สื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยตอกย้ำ สร้างความเข้าใจให้คนในชุมชนเห็นภาพในอนาคตร่วมกันเป็นเบื้องต้น

ที่บ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง ที่นี่ผลิตสื่ออย่างหลากหลาย ทั้งงานภาพ เสียงตามสาย วิทยุชุมชน สิ่งพิมพ์ วีดีโอ ป้ายโฆษณา เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก บลาๆๆ เป็นสื่อผสมผสานอย่างหลากหลาย เหล่านี้มาจากเมื่อแกนนำชุมชนเกิดเป้าหมายร่วม หารือล้อมวงแลกเปลี่ยน ผู้ใหญ่ชาติชาย เหลืองเจริญ เล่าว่า ในวงต้องมีเครื่องมือที่ส่งเสริมจินตนาการ กาแฟบ้าง เหล้าบ้าง ความคิดถึงแล่น 55

จากธงที่ต้องการพึ่งตนเอง รวมกลุ่มพูดคุย อาศัยดีกรี เก็บประเด็นร้อยเรียง เรียนรู้จากการปฏิบัติลงมือทำ เรียนรู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ที่บ้านจำรุงมีสื่อมากมายทั้งที่เริ่มทำด้วยตนเอง มีสื่อมวลชนมาทำให้ จนปัจจุบันมีกองทุนสื่อเป็นของตนเอง เหล่านี้มาจากเหตุปัจจัยของคนในเป็นสำคัญ เพื่อภายนอกที่เป็นภาคีต่างๆ ที่เข้ามาหนุนเสริมเป็นปัจจัยเกื้อทั้งสิ้น

จากการร่วมกันคิดร่วมกันทำ จากการกำหนดเป้าหมายปลายทางร่วมของคนในชุมชนที่อยากเห็น สังคมอยู่ดีมีสุข พึ่งพาตนเองได้ อาศัยการรวมกลุ่ม ฟื้นฟู คน ดิน น้ำ ป่า ลงมือทำ เหล่านี้ล้วนสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นได้จริงโดยอาศัยสื่อเป็นเครื่องมือ

ตัวชี้วัดความสำเร็จดูง่ายๆ คือ คนบ้านจำรุงเห็นเป้าร่วมที่พร้อมเดิน ช่วยกันคิดช่วยกันทำ คนภายนอกหลั่งไหลมาศึกษาดูงานปีหนึ่งนับแสนคน หากคิดค่าเฉลี่ยต่อหัวประมาณ 200 บาท ที่จะต้องมาควักจ่ายให้ที่นี่ ไม่ว่าการซื้อผลผลิตการเกษตร พืชผักปลอดสาร การพักอาศัยโฮมสเตย์ ชุมชนเล็กๆ ชุมชนหนึ่ง มีรายรับในเรื่องที่ร่วมกันสร้างมา ปีหนึ่งประมาณ 20 ล้าน นี่ยังไม่นับรวมผลผลิตรายครัวเรือนที่แต่ละครอบครัวมีรายรับเพิ่มขึ้น

เป็นเรื่องจริงของคนที่นี่ ที่สามารถพึ่งพาตนเอง อยู่ได้อย่างสบายๆ ไม่ทุกข์ร้อน ยืนบนขาตนเองได้ ปัจจัยที่สำคัญอันหนึ่งที่ส่งผลต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือ สื่อ

 ABOUT THE AUTHOR

Blogtizen เป็นพื้นที่กลางสำหรับเปิดรับงานเขียน บทความ ทัศนะวิจารณ์ สารคดี ผ่านการคัดเลือกดูแลเนื้อหาโดยกองบรรณาธิการเว็บไซต์ โดยสามารถส่งต้นฉบับมาให้เราได้ที่ ctzthaipbs@gmail.com