จับตาดาวศุกร์ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่สุดในรอบ 14 ปี

จับตาดาวศุกร์ใกล้ดาวพฤหัสบดีที่สุดในรอบ 14 ปี

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ชวนคนไทยชมปรากฏการณ์ดาวเคียงดาว “ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี” ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม 2557 เผยเข้าใกล้สุดในรอบ 14 ปี สว่างสุกใสมองเห็นได้ชัดด้วยตาเปล่า พร้อมเตรียมขนกล้องโทรทรรศน์ร่วมสังเกตการณ์ในงานมหกรรมวิทย์ 57 ที่เชียงใหม่
 

ภาพจำลองปรากฏการณ์ดาวศุกร์ใกล้ดาวพฤหัสบดี ในช่วงเช้ามืดของวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 (ภาพจำลองจากโปรแกรม Stellarium)

ดร.ศรัณย์  โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 ซึ่งเป็นวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ  มีปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงกันที่น่าสนใจ คือ ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าใกล้กันมากที่สุดในรอบ 14 ปี ที่ระยะห่างเชิงมุม 0.2 องศา ในเวลาประมาณ 10:40 น. (ดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏเชิงมุมบนท้องฟ้าประมาณ 0.5 องศา) ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการสังเกตปรากฏการณ์ดาวศุกร์กับดาวพฤหัสบดีเคียงกันคือในช่วงเช้ามืด ดาวเคราะห์ทั้งสองดวงจะโผล่พ้นจากขอบฟ้าทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลา 04:52 น. จนถึงท้องฟ้าสว่าง ทั้งนี้ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีจะโคจรเข้าใกล้กันมากที่สุดในเวลาประมาณ 10.40 น. ซึ่งเป็นเวลากลางวัน ผู้สังเกตจำเป็นต้องใช้กล้องโทรทรรศน์ช่วยในการสังเกตการณ์เนื่องจากเป็นช่วงกลางวันที่ท้องฟ้ามีความสว่างมาก แต่ต้องใช้ความระมัดระวังในการสังเกตเนื่องจากมีตำแหน่งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์

ดร.ศรัณย์ กล่าวย้ำว่า เวลาที่เหมาะสมในการสังเกตการณ์ดาวศุกร์เคียงดาวพฤหัสบดี คือช่วงเช้ามืด หากสภาพท้องฟ้าโปร่ง ไม่มีเมฆ จะสามารถมองเห็นความสวยงามของดาวเคราะห์เคียงกันด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน เนื่องจากดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีนับเป็นดาวเคราะห์สองดวงที่มีความสว่างเป็นอันดับ 1 และ 2 บนท้องฟ้าทางทิศตะวันออก ทั้งนี้ สดร. ได้จัดกิจกรรมสังเกตปรากฏการณ์ดังกล่าว โดยจะตั้งกล้องโทรทรรศน์เพื่อช่วยในการสังเกตการณ์บริเวณลานหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2557 เวลาประมาณ 10:00-12:00 น. ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี 2557 อีกด้วย

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี เกิดขึ้นครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ที่ระยะห่างเชิงมุม 0.01 องศา และจะเข้าใกล้กันครั้งต่อไปในวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ที่ระยะห่างเชิงมุม 0.40 องศา

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเขียนข่าว สารคดี เป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ เคยรายงานข่าววิทยุ สำนักข่าวไทย อสมท. ตอนนี้เป็นทำงานอยู่สำนักเครือข่ายสื่อพลเมือง ไทยพีบีเอส ทำข่าว ข้อมูล ประสานเครือข่าย ฝีกอบรม สร้างพื้นที่สื่อสารสาธารณะ