งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอดแนะนำหญิงตั้งครรภ์บริหารร่างกายด้วยหลักมณีเวช

งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอดแนะนำหญิงตั้งครรภ์บริหารร่างกายด้วยหลักมณีเวช

งานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอดแนะนำหญิงตั้งครรภ์บริหารร่างกายด้วยหลักมณีเวช 

ที่ห้องบริเวณห้องตรวจแผนกสูติ-นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัว โรงพยาบาลแม่สอด งานแพทย์แผนไทยโรงพยาบาลแม่สอด นำโดยนางสาวนพมาศ วิภามณีโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอด เป็นวิทยากรสอนท่ากายบริหารด้วยหลักมณีเวชสำหรับหญิงตั้งครรภ์ โดยได้รับความสนใจจากหญิงตั้งครรภ์ และผู้มารับบริการที่แผนกสูติ นรีเวชกรรมและวางแผนครอบครัวเป็นจำนวนมาก 

นางสาวนพมาศ วิภามณีโรจน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้างานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลแม่สอด กล่าวว่า มณีเวช เป็นศาสตร์พื้นฐานธรรมชาติที่สามารถแก้ไขปัญหาใหญ่ของร่างกายได้มากมาย โดยเฉพาะอาการปวดเมื่อยที่เรื้อรังไร้สาเหตุทั้งหลาย โดยเฉพาะหญิงที่ตั้งครรภ์ จะมีอาการปวดไหล่ ปวดหลังมาก จึงได้แนะนำการบริหารร่างกาย ด้วยหลักมณีเวช ซึ่งการออกกำลังกายมณีเวชในหญิงตั้งครรภ์ขณะรอคลอด  จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ ดังนี้ 1. ช่วยลดความเจ็บปวด       2.ช่วยให้ช่องเชิงกรานขยายกว้างขึ้น 3.ช่วงให้ปากมดลูกเปิดขยายเร็วขึ้น 4.ช่วยให้คลอดง่ายขึ้น

////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป