จุดเริ่มความเปลี่ยนผ่านเพื่อชุมชนคนลุ่มน้ำโขง ตอนที่2

จุดเริ่มความเปลี่ยนผ่านเพื่อชุมชนคนลุ่มน้ำโขง ตอนที่2

เมื่อ 11 พ.ย.2557 เวลา 1130 ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 8 จังหวัดลุ่มน้ำโขง จัดประชุมและตั้งโต๊ะแถลงการณ์ (วันที่ 2) ที่โรงแรมเพลสซิเด้น อ.เมือง จ.อุดรธานี เพื่อบอกเล่าถึงการต่อสู้ที่มีพ่อเฒ่าแม่เฒ่าพี่น้องชุมชนลุ่มน้ำโขง และในต่อสู้ที่ผ่านมาให้แก่ชาวบ้านที่รอรับฟังรับชมเป็นจำนวนมาก ผ่านสื่อสารหลายสำนัก ซึ่งการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ทำให้ปลายฝันที่กำลังจะเป็นจริง เป็นจริงขึ้นมาจากพลังขับเคลื่อนของชุมชนลุ่มน้ำโขงทุกคนที่ได้เดินเคียงข้างกันมาเป็นเวลาหลายปี

 ABOUT THE AUTHOR

ผู้เขียนมีความฝัน มีการเดินทาง มีการศึกษา และต้องการค้นหา ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อยู่รอบกายเรา เพื่อเปิดโลกทัศนะมุมมองให้กว้างมากยิ่งขึ้น ทางรูปถ่าย ทางวาจา และการเล่าเรื่องราวทางคลิป และให้เรื่องราวดำเนินการไปอย่างวิถึชีวิตที่ได้กำหนด ลองหาเรื่องราวมาเล่าฝากผ่านเว็บ ozone.2fh.co ลุย พันมุก