จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจัดโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รากแก้วครั้งที่ 28

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมจัดโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รากแก้วครั้งที่ 28

องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กลุ่มนิสิตรากแก้ว จัดโครงการ ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ รากแก้ว ครั้งที่ 28 ระหว่างวันที่ 22-29 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ. โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์ฯ จ.ปราจีนบุรี   

    โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ “รากแก้ว” จัดขึ้นโดยกลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอุดมการณ์ร่วมกันในการจัดโครงการเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และเรียกกลุ่มนิสิตผู้ปฏิบัติงานว่า “กลุ่มนิสิตรากแก้ว” ในระยะเริ่มแรกเป็นการจัดโครงการในลักษณะสอนทฤษฎีและแนะแนวการศึกษา ให้กับนักเรียนผู้สนใจในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในระยะเวลาประมาณ 3 – 5 วัน โดยในปัจจุบันนั้น ค่ายรากแก้ว เป็นค่ายที่มุ่งเน้นการปลูกฝังนักเรียนกลุ่มการเรียนวิทย์ – คณิต ให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คือ หลักการคิดแบบมีเหตุและผล มีการสืบสอบแสวงหาคำตอบอย่างมีระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งโครงการเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกฝังทักษะเหล่านี้ ว่าจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร จึงมีการขยายระยะเวลาการจัดโครงการเป็นเวลา 8 วัน รับนักเรียนเข้าร่วมโครงการค่ายละประมาณ 200 คน ในแต่ละจังหวัดหมุนเวียนกันไปทั่วประเทศ

กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในโครงการตลอดระยะเวลาทั้ง8วันนั้น ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อาทิ  กิจกรรมศึกษาและทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ในแขนงต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ รวมไปถึงทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่เรียกความตื่นตาตื่นใจให้กับน้องๆ ก็คือ กิจกรรม5ฐานมหัศจรรย์ ที่ทำให้วิทยาศาสตร์กลายเป็นเรื่องสนุกและใกล้ตัวเรามากขึ้น เช่น การสาธิตการผ่าปลาฉลาม แมงดาทะเล เป็นต้น และยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์และสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการศึกษาต่อ ยังสถาบันในระดับอุดมศึกษา และระดับเทียบเท่าอีกมากมาย อาทิเช่น กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตอบปัญหาวิชาการ กิจกรรมThe Survivor เป็นต้น 

ตลอดระยะเวลาที่ได้ดำเนินโครงการมา นิสิตรากแก้วได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุดมการณ์เพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา วางรากฐานและสร้างโอกาสให้ไปถึงมือน้องๆได้ทุกๆพื้นที่ รวมไปถึงน้ำใจดีๆจากทุกฝ่าย ทุกหน่วยงาน ผู้สนับสนุนโครงการไม่ว่าจะเป็น บริษัท เชฟรอน ประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ​​บริษัท แลคตาซอย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ บริษัท CP All บริษัท อาหารยอดคุณ บริษัท Double A สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ เป็นต้น

 นายอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

พิธีเปิดโดย : นายอำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด ปราจีนบุรี รับมอบของที่ระลึก จากประธานจัดโครงการ

พิธีเปิด : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ

พิธีเปิด: ร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ มหาจุฬาลงกรณ์ บทเพลงประจำมหาวิทยาลัย

กิจกรรมศึกษาทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ :เคมี

กิจกรรมการสอนทักษะการวัดและการคำนวณ

กิจกรรมศึกษาทักษะการวัดและการคำนวณทางวิทยาศาสตร์

กิจกรรมศึกษาทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ : ชีววิทยา
 
กิจกรรมศึกษาทดลองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ : ฟิสิกส์

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมที่         https://www.facebook.com/RakKaewChula/?fref=ts                                                    

 

 

 ABOUT THE AUTHOR

รักการทำงานด้านสื่อ พิธีกร ผู้ประกาศ/ ผ่านการอบรมโครงการยุวโฆษกรุ่นที่๙ สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี /ผ่านการอบรมด้านพิธีกรMC of Chula gen2 ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /ผ่านเข้ารอบออดิชั่นการแข่งขัน voice master thailand Voice TV /อายุ 18 ปี /กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย /อยากทำงานเพื่อสังคมและเป็นกระบอกเสียงสื่อสารสู่พลเมือง