ชมตลาดสดพื้นเมือง : ใจกลางตัวเมืองพะเยา

ชมตลาดสดพื้นเมือง : ใจกลางตัวเมืองพะเยา

…”พออยู่ พอกิน มีกินมีใช้ ทำมาขาย รู้จักการผลิต การบริโภค และการจำหน่ายอย่างพอเพียง”…
..ทุก ๆ เช้า ตั้งแต่ตี 5 ไปจนถึง 9 โมงเช้า ที่นี่..ตลาดพื้นเมืองพยาว จะคึกคักไปด้วยพ่อค้า แม่ค้า ที่มาจากหมู่บ้าน ตำบลต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ต่างจับจองพื้นที่จัดวางขายพืชผลทางการเกษตร ตามหัวไร่ปลายนา อาหารการกินสำเร็จรูป มาวางขายที่นี่..
..ตลาดพื้นเมืองในกลางตัวเมืองพะเยาแห่งนี้..ตั้งอยู่เยื้องกับโรงเรียนอนุบาลพะเยา ตลอดซอยของตลาดยาวทะลุไปถึงซอยหน้าธนาคารกรุงไทย พะเยา..
..เสียงอึกทึกคึกคัก เสียงแม่ค้าพ่อค้าส่งเสียงเจื้อยแจ้ว ของแม่ค้าดังไปทั่ว…พืชผลทางการเกษตรนำมาจัดวางขายที่นี่ จะเป็นไปตามฤดูกาล อย่างเช่นเช้าวันนี้…ที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ เห็ดถอบ หรือ เห็ดเปราะนั่นเอง….
…เมืองพะเยาน่าอยู่ อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร พออยู่ พอกิน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ พ่อแห่งแผ่นดินของชาวไทยเรา
….ปลูกอยู่ ปลูกกิน เหลือเก็บไปขาย และแบ่งปันกันไป….

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..