ชมย้อนหลัง: เสวนาสาธารณะ “การสื่อสารกับสันติภาพชายแดนใต้: โอกาส พื้นที่ใหม่ และสิ่งท้าทาย”

ชมย้อนหลัง: เสวนาสาธารณะ “การสื่อสารกับสันติภาพชายแดนใต้: โอกาส พื้นที่ใหม่ และสิ่งท้าทาย”

20150412042046.jpg

เสวนาสาธารณะ

การสื่อสารกับสันติภาพชายแดนใต้: โอกาส พื้นที่ใหม่ และสิ่งท้าทาย

ในวันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 – 17.00 น.

ณ ห้อง B103 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

 

เวลา

กำหนดการ

13.00 – 13.30 น.

ลงทะเบียน

13.30 – 13.50 น.

ฉายสารคดี/วีดิทัศน์

13.50 – 14.10 น

 

พิธีเปิดงาน

กล่าวต้อนรับ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล  

คณบดีคณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

กล่าวเปิดงาน โดย รองศาสตราจารย์อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ 

รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

14.10 – 14.40 น

แนะนำองค์ปาฐก โดย  คุณแวอิสมาแอล์  แนแซ   ผู้อำนวยการวิทยาลัยประชาชน         

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ รู้คุณ (ค่า) สันติสนทนา…วิทยาการสื่อสารมนตรา ”

 โดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

    14.40 – 15.00 น.

พิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยประชาชน ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

    15.00 – 15.15 น

การแสดงละครเร่ เรื่องพิราบคาบสุข โดยนักศึกษากลุ่มข้าวยำละครเร่ คณะวิทยาการสื่อสาร

    

เสวนาสาธารณะ

 เรื่อง “การสื่อสารกับสันติภาพชายแดนใต้: โอกาส พื้นที่ใหม่ และสิ่งท้าทาย”

  1. คุณแวหามะ แวกือจิ ผู้อำนวยการ สถานีวิทยุชุมชนมีเดียสลาตัน
  2. ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่  คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี
  3. คุณสมเกียรติ จันทรสีมา ผู้อำนวยการสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ                    สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
  4. คุณรอมฎอน ปันจอร์  ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ดำเนินการเสวนาโดย  อาจารย์สมัชชา นิลปัทม์

คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

17:00 – 17:30 น.

สรุป ขมวดเนื้อหาทั้งหมดและปิดการประชุม

 ABOUT THE AUTHOR

กองบรรณาธิการเว็บไซต์ citizenthaipbs.net ดูแล เรียบเรียง และรวบรวมเนื้อหาจากนักข่าวพลเมือง