ชมรม สรรพซาว จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัย ไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหาย

ชมรม สรรพซาว จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัย ไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหาย

ชมรม สรรพซาว จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสพภัย ไฟไหม้บ้านได้รับความเสียหาย

                ที่หมู่บ้านกาสะลอง กลุ่มเพื่อนๆชมรม สรรพซาว ที่นำโดยนายชรินทร์วัชร์ ตาเรือนสอน พร้อมด้วยคณะเพื่อนชมรม สรรพซาว ที่หมายถึงเพื่อนรุ่นโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปี 2520 ที่มีความเหนียวแน่นในความสัมพันธ์ ด้วยความรักความผูกพันธ์ จึงได้มีการจัดตั้งชมรม สรรพซาว ขึ้นเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนรวม และเพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือในกลุ่มเพื่อนเมื่อมีใครที่ได้รับความเดือดร้อน โดยตลอดมาชมรมได้ร่วมกันทำกิจกรรมดีๆอย่างเรื่อยมา และในครั้งนี้ เป็นการรวมในใจของกลุ่มเพื่อนเพื่อช่วยเหลือเพื่อนในชมรม ที่ได้ประสพอัคคีภัย ไฟไหม้บ้าน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบ้านไม้2ชั้น บ้านเลขที่ 3 ถนนสายแม่สอดแม่ตาวใต้ ชุมชนบัวคูณ เยื้องวัดตรีรัตนาราม เขตเทศบาลนครแม่สอด ซึ่งเป็นบ้านของ พ.ต.ท.สำเริง และนางรัชนี ผิวเลิศ ที่เป็นเพื่อนในชมรมสรรพซาว ซึ่งในครั้งนี้ธารน้ำใจจากเพื่อนๆได้หลั่งไหลจากทั่วทุกสารทิศ ทั้งเพื่อนที่อยู่ในพื้นที่ เพื่อนที่อยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศ โดยในครั้งนี้ได้รวบรวม เงินได้จำนวนหนึ่งเพื่อมอบให้กับเพื่อนผู้ได้รับความเดือดร้อน และยังมีการประชุมร่วมกันในการจัดกิจกรรมในการสมทบทุนในการสร้างอาคารเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่ทุรกันดารในโอกาสต่อไปในอนาคต

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป