ชมรมช่างตัดผม อ.แม่สอด ออกบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สค. 2558

ชมรมช่างตัดผม อ.แม่สอด ออกบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สค. 2558

ชมรมช่างตัดผม อ.แม่สอด ออกบริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุ ศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สค. 2558

                ที่ รร.เทศบาลวัดบุญญาวาส เขตเทศบาลอำเภอแม่สอด  ชมรมช่างตัดผมอำเภอแม่สอด ได้ร่วมกันออกให้บริการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน รร.เทศบาลวัดบุญญวาสตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3เป็นจำนวน 120 คน ชมรมช่างตัดผมอำเภอแม่สอดผ ู ้มีความจงร ู ักภักดีได้ สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดกิจกรรมจากช่างตัดผมอำเภอแม่สอดจำนวน 12 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อถวายเป็นราชสดุดีและถวายเป็นพระราชกุ ศลเนื่ ่องในโอกาสที่สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนพรรษา 83 พรรษา 12  สค.2558   เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้แก่ พ่อแม่ ผู้ปกครองของเด็กนักเรียน เพื่อให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย และอยู่ในกฎ วินัยของโรงเรียน การตัดผมให้สั้นทรงนักเรียนนั้น  เพื่อลดปัญหาที่จะมาจากการดูแลทำความสะอาดผมหรือทำให้การหวีผมเป็นไปด้วยความลำบาก ซึ่งเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนโดยทั่วไป/////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป