ชมรมผู้ประกอบการค้าพืชไรจังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่เตรียมตัวการเข้าสู่เออีซี

ชมรมผู้ประกอบการค้าพืชไรจังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่เตรียมตัวการเข้าสู่เออีซี

ชมรมผู้ประกอบการค้าพืชไรจังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่เตรียมตัวการเข้าสู่เออีซี

                ที่ห้องอาหารคุณน้อย อ.แม่สอด จ.ตาก  ชมรมผู้ประกอบการค้าพืชไร่จังหวัดตาก จัดประชุมใหญ่ โดยมีนายเริงชัย สุวรรณ์ ประธานชมรม ,นายนิยม ไวยรัชพานิช  รองประธานหอการค้าไทย  และสมาชิกเข้าร่วมทั้งหมด 50 ราย สาระสำคัญเพื่อเป็นการประชุมความพร้อมในการรับซื้อพืชไร่ข้าวโพดที่จะออกในราวเดือนกันยายน ที่จะถึงนี้ เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปด้วยความเป็นธรรม ทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยกันทั้ง2  ฝ่าย และปัญหาการนำข้าวโพดเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา

                นายนิยม ไวยรัชพานิช รองประธานหอการค้าไทย กล่าวว่า เนื่องจากปีนี้ประเทศไทยเกิดวิกฤติเกี่ยวดินฟ้าอากาศทำให้มีการแคลนข้าวโพดอย่างแน่นอน จึงได้เสนอที่ประชุม ให้สมาชิกชมรมได้ร่วมกันทำหนังสือแจ้งไปยังรัฐบาลให้นำเข้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะถั่ว และข้าวโพด จากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ต้องสั่งซื้อจากประเทศที่ 3 และการที่ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา เงินทองก็หมุนเวียนกลับสู่ประเทศไทย เพราะเมื่อคนเมียนมาขายข้าวโพดได้ ก็กลับมาซื้อสินค้าจากประเทศไทย และอีกไม่นานก็จะเข้าสู่AEC อีกทั้งเป็นส่งเสริมการค้าขายเสรีให้เกิดขึ้น

                นายเริงชัย สุวรรณ์ ประธานผู้ประกอบการค้าพืชไร่ เปิดเผยว่า ในการประชุมใหญ่ครั้งเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางสำหรับผู้ค้าพืชไร่ จะต้องปรับตัวเอง ให้เข้าสู่ระบบ AEC และรวมถึงการค้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจตาก ที่สำคัญเน้นเรื่องการค้าที่จะต้องให้เกษตรกรที่ปลูก และผู้ ซื้อ ได้รับความเป็นธรรมและอยู่รอดด้วยกันได้ทั้ง 2 ฝ่าย และการนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเมียนมา  ผู้ประกอบการต้องการซื้อขายอย่างถูกกฎหมาย โดยทางส่วนภาครัฐเป็นผู้ดูแล

ภาพ / กานต์สิรี  วิมุกตายน   ข่าว / อำนาจ ยุวพันธ์

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป