ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

                       ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอ ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอ ณ.ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายเฉลิมชัย ภู่เฉลิมตระกูล  หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอและนาย สำราญ นามราช ประธานชุมชนจ๊อกจอได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอ จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิโดยนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด พร้อมนำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป ในวันนี้นางสาวอัปสร ดวงใจ ที่ปรึกษาผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอได้มาให้ความรู้ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแปลงพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารสำหรับผู้สูงวัย

///////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป