ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและประชุมประจำเดือนมิถุนายน2558

                        ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิถุนายน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง ณ.ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นางบัวไหล บุญส่ง รักษาการหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน  กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรคมีสุขภาพที่ดีขึ้นและในวันนี้ได้มีออกหน่วยตรวจคัดกรองสุขภาพจากทีมงานโรงพยาบาลแม่สอด การชี้แจงจากนายสุนทร สันธิศิริ ประธานคณะกรรมการ 20 ชุมชนในเรื่องการรับงบประมาณมาใช้ในการบริหารจัดการเรื่องน้ำเกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติน้ำท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด ปิดท้ายด้วยการมอบร่มกันฝนให้แก่สมาชิกผู้สูงอายุและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันโดยทางร้านขวัญใจสังฆภัณฑ์เป็นเจ้าภาพและมอบร่มในครั้งนี้

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป