ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกุมภาพันธ์

                                   ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงชุมชนประชารักษ์จัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย โดยนาย สุนทร สันธิศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้ นายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุแม่สอดเป็นพี่เลี้ยงสัญจรนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมทำการชี้แจงให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการแจ้งข่าวสารของทางเทศบาลนครแม่สอด และข่าวสารจากทางโรงพยาบาลแม่สอด

พร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารของผู้สูงวัย การตรวจสุขภาพวัความดันในผู้สูงอายุจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในวันนี้เป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป