ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมกราคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมกราคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมกราคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

                             ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประจำเดือนมกราคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นาย สุนทร สันธิศิริประธานผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด และนาย สมศักดิ์ คงกล่อม หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ กิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับการชี้แจงรายรับและค่าใช้จ่ายของชุมชนประชารักษ์ให้ได้รับทราบจากทางประธานและคณะกรรมการชุมชนประชารักษ์ พร้อมการมอบของขวัญขอบคุณทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและ รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ที่เดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงในการประชุมทุกครั้ง ปิดท้ายด้วยจับของรางวัลพร้อมการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป