ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดประชุมประจำเดือนมีนาคม เดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

                             ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุประจำเดือนมีนาคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด และ นายสุนทร สันธิศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์พร้อมนาย สมศักดิ์ คงกล่อม หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด จากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่ง  จากนั้นเป็นกิจกรรมร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ ในวันนี้ทางประธานชุมชนได้มีการนิมนต์พระครูอนุกุลวรการ เจ้าอาวาสวัดดอนแก้วมาบรรยายศาสนธรรมให้กับสมาชิกผู้สูงอายุได้รับฟัง ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

///////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป