ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจจัดกิจกรรมประจำเดือนสิงหาคม

                           กลุ่มงานสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดและชมรมผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนสิงหาคมพร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ร้านขนมจีนขยุ้ม เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายวิชัย เครือนันตา หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจเป็นประธานในที่ประชุม กิจกรรมในช่วงเช้าประกอบไปด้วย กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นนายวิชัย เครือนันตา หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนร่วมใจได้ชี้แจงข่าวสารจากหน่วยงานโรงพยาบาลแม่สอดและข่าวสารจากทางเทศบาลนครแม่สอดให้แก่ผู้สูงอายุ กิจกรรมร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันนี้ทางนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด เป็นพี่เลี้ยงสัญจรในวันนี้ ช่วงท้ายของการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป