ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยว จัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยว จัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยว จัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม

               ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดกิจกรรมประจำเดือนกรกฎาคม โดยเริ่มที่ทำการชุมชนตาลเดี่ยวเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม พิธีการเริ่มโดยนายประสิทธิ์ สีมูล หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยว เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำสมาชิกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ นายสุนทร อินหลวง ประธานชุมชนตาลเดี่ยวชี้แจงข่าวสารการเชิญชวนชาวชุมชนร่วมขบวนแห่เทียนพรรษาในช่วงเช้าของวันที่ 29 กรกฎาคมและการ่วมงานวันแม่แห่งชาติที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดในวันที่ 10 สิงหาคม 

            และที่ทำการชุมชนวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก   ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ดาบตำรวจดี ทิพย์วงศ์ หัวหน้าชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

                พร้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคมเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป