ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน

                ชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงและชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1จัดกิจกรรมประจำเดือนมิถุนายน    ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ร่วมกับ ศูนย์สุขภาพชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมิย. ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ณ.ที่ทำการชุมชนวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  ดาบตำรวจดี ทิพย์วงศ์ หัวหน้าชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุวัดหลวงจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ

และเมื่อวานที่ผ่ามาทางชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1ก็จัดกิจกรรมประจำเดือนเช่นกัน

                ที่ทำการชุมชนสองแคว1เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมการประชุมประจำเดือนมิ.ย.พิธีการเริ่มโดยนายจำลอง แสงราช หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนำสมาชิกไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                พร้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนมิถุนายนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น  กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ

/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป