ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ

                                  ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลนครแม่สอด ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว 1ประจำเดือนสิงหาคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 ที่ทำการชุมชนสองแคว1 เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายจำลอง แสงราช หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสองแคว1 และนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                                 จากนั้นแม่ดีเด่นชุมชนสองแคว1 เป็นผู้เปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพและร่วมร้องเพลงถวายพระพรและถวายราชสดุดีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินีการร่วมกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับต่อไป

///////////////////////////////////////////////////////////// //////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป