ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทอง จัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์พร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทอง จัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์พร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนสักทอง จัดกิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์พร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ

ที่บริเวณที่ทำการชุมชนสักทอง เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก นางอัมพร ปันเถิน  ประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันธ์ มุ่งการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทอง  นำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือน  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย   ซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    ซึ่งในวันนี้กิจกรรมเริ่มด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต  วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ต่อด้วยกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ   การรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุพร้อมนำออกกำลังกายในท่ากายบริหารที่เหมาะสมกับวัย จากทางเจ้าหน้าที่ของทางคลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ปิดท้ายด้วยการร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

///////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป