ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมประจำเดือนมีนาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมประจำเดือนมีนาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมประจำเดือนมีนาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย  

                                   ที่ทำการชุมชนอินทรคีรี1 เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด จัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีประจำเดือนมีนาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย โดยนาง โสภา พฤกษาโสภา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และนายมงคล เกตุวงษ์ ประธานชุมชนอินทรคีรีนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในการจัดซึ่งประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรี จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ  ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ร่วมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกัน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป