ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย

                                   ที่ทำการชุมชนอินทรคีรี1 เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีประจำเดือนสิงหาคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย โดยนายสุเจตนา เพชรปรานี สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด ได้นำผ้าเช็ดหน้ามามอบให้กับผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรีด้วย

               นายมงคล เกตุวงษ์ ประธานชุมชนอินทรคีรี นำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมประจำเดือนพร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมทำการชี้แจงให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการแจ้งข่าวสารในเรื่องการประชุมใหญ่ของผู้สูงอายุที่วัดมณีไพรสณฑ์และแจ้งเรื่องสมาชิกที่ต้องการเป็นจิตอาสาเพื่อไปรำที่ รพ.แม่สอด จากนั้นได้ทำการถวายราชสดุดี ร่วมขับร้องเพลงถวายพระพรแม่ของแผ่นดินเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินีพร้อมเล่าพระประวัติความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติพอสังเขป ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตและแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในช่วงที่ย่างเข้าสู่ฤดูฝน หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทางสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนอินทรคีรี ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันด้วยกัน /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป