ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลาม จัดกิจกรรมประจำเดือนพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลาม จัดกิจกรรมประจำเดือนพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลาม  จัดกิจกรรมประจำเดือนพร้อมทั้งเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพ

            ที่อาคารการเคหะชุมชนอิสลาม เขตเทศบาลนครแม่สอด  อำเภอแม่สอด  จังหวัดตาก  นายชิด ขันแก้ว ประธานชุมชนอิสลาม นายประเสริฐ มากศรี หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลาม  นำกลุ่มสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมประจำเดือน  พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย   ซึ่งการจัดกิจกรรมของทางชมรมผู้สูงอายุนั้น  จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ดูแลภาวะจิตใจให้สดชื่นอยู่เสมอใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และเพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน    ซึ่งในวันนี้ได้มีเจ้าหน้าที่จากศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองแม่สอดพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อสม.มาทำการตรวจวัดความดันโลหิต  วัดรอบเอว ชั่งน้ำหนัก ประธานในที่ประชุมได้นำข่าวสารประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และการร่วมกันทำกิจกรรมนันทนาการ ที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี  หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ทางสมาชิกในชมรมได้ร่วมกับประทานอาหารร่วมกัน

////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป