ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

ชมรมผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนมกราคม 2559

                กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุพร้อมประชุมประจำเดือนมกราคม ที่ทำการอาคารการเคหะชุมชนอิสลาม เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด โดยมีนาย ชิต ขันแก้ว ประธานชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุในชุมชนอิสลามพร้อมนายประเสริฐ มากศรี หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลามนำผู้สูงอายุชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง การชี้แจงให้ผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมชมงานศิลปวัฒนธรรมการดนตรีที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าโอทอปเทศบาลนครแม่สอด การร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  การชี้แจงการเข้าร่วมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดทุกๆเดือน ท้ายของการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป