ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด จัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนมกราคม

 

คณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำโดยนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมกับกลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ครั้งที่ 4 ประจำเดือนมกราคม  ปี 2559 ณ.ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด วัดมณีไพรสณฑ์  โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 50 คน ระเบียบวาระการประชุม เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ และการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา สรุปรายรับ-รายจ่าย เงินของชมรม โดยมีเรื่องพิจารณาแจ้งให้ทราบคือ การจัดมหกรรมในเดือนมกราคม กิจกรรมนันทนาการ จิตอาสาชุมชน ประจำเดือน การตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการโดยในวันนี้ได้มีการปรึกษาหารือในเรื่องการจัดกิจกรรมเดือนมกราคม งานรื่นเริงในวันปีใหม่ และนอกจากนี้ในที่ประชุมยังเสนอแนะ การจัดกิจกรรมประจำเดือน ที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 โรงพยาบาลแม่สอดน่าจะมีการจัดการประกวดร้องเพลง ประกวดแดนซ์เซอร์ของแต่ละชุมชนอีกด้วย หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด/////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป