ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม

                กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขให้กับสมาชิกชมรมผู้ สูงอายุอำเภอแม่สอดที่ทำการชมรมผู้สูงอายุวัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้เป็นประธาน ในการจัดการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในการจัดซึ่งประจำเดือนของชมรมผู้สูงอายุ จัดขึ้นเพื่อร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพ  ให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ ร่วมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกัน  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  ซึ่งกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มด้วย กิจกรรมไหว้พระ  สวดมนต์ นั่งสมาธิ  กิจกรรมงานรื่นเริงเถลิงศกปีใหม่ รำวงต้อนรับปีใหม่ การประกวดขวัญใจผู้สูงอายุ และการพบปะพูดคุยจากประธานชมรม คณะกรรมการชุมชน และการร่วมกันจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 อีกด้วย

//////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป