ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2558

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2558

ชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดจัดประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุประจำเดือนสิงหาคม 2558
                นายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนางบัวไหล บุญส่ง รองประธาน จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดประจำเดือนสิงหาคม 2558 ที่ทำการชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ศาลาเอนกประสงค์วัดมณีไพรสณฑ์ เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้กว่า 60 คน โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบไปด้วย เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบ กาจรับรองวาระการประชุมประจำเดือนกรกฏาคม 2558 ที่ผ่านมา การสรุปรายรับรายจ่ายเงินสะสมของทางชมรม เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเพื่อให้ที่ประชุมรับทราบในเรื่อง การจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 2558

                 การจัดกิจกรรมนันทนาการจิตอาสาขุมชนของสมาชิกผู้สูงอายุทุกวันศุกร์ประจำเดือนสิงหาคม การจัดกิจกรรมปั่นจักรยานของสมาชิกผู้สูงอายุในช่วงเช้าของวันที่ 16 สิงหาคมและการเข้าร่วมการปั่นจักรยาน ไบร์ทฟอร์มัมกับอำเภอแม่สอดในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน การจัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนในวันพุธที่ 19 สิงหาคมของชมรมผู้สูงอายุพร้อมการปรึกษาหารือในการจัดมหกรรมการออกกำลังกายประจำเดือนกันยายนที่ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 5 โรงพยาบาลแม่สอด หลังเสร็จสิ้นการประชุมเป็นการรับฟังข้อเสนอชี้แนะจากทางคณะกรรมการผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป