ชมรมพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดสดนครแม่สอด จัดพิธีทำบุญตลาดประจำปีสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ค้าในตลาด

ชมรมพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดสดนครแม่สอด จัดพิธีทำบุญตลาดประจำปีสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ค้าในตลาด

ชมรมพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดสดนครแม่สอด จัดพิธีทำบุญตลาดประจำปีสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ค้าในตลาด

 ที่บริเวณตลาดสดนครแม่สอด ชมรมพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดสดนครแม่สอด ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญตลาดสดนครแม่สอด ประจำปี 2559 โดยในช่วงเช้าเป็นพิธีสงฆ์โดยการร่วมกันทำบุญพระสงฆ์ 9 รูป พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โดยมีแขกผู้มีเกียรติมากมายเช้าร่วมในพิธี อาทิ นายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด และพ่อค้า – แม่ค้า ตลาดสดนครแม่สอด โดยการจัดพิธีทำบุญในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการทำบุญตลาดสดนครแม่สอดสถานที่ ที่เป็นที่ทำมาหากินของประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับ พ่อค้า – แม่ค้า ในตลาดสดนครแม่สอดแห่งนี้ด้วย จากนั้นร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป