ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มอบปัจจัยถวายวัดในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มอบปัจจัยถวายวัดในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มอบปัจจัยถวายวัดในพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด

                นายโกวิทย์ เครือวงษ์  ประธานคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์มอบหมายหน้าที่นางสาวปรีดา ปวงนคร ประธานชุมชนมณีไพรสณฑ์พร้อมสมาชิกเดินทางมามอบปัจจัยให้แก่วัดในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอดเนื่องในวันพระวันศีลช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อมอบปัจจัยให้ทางวัดไปใช้ในกิจทางสงฆ์พัฒนาศาสนาและใช้ในด้านอื่นๆ โดยปัจจัยที่นำมามอบให้นี้ทางคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าได้นำรายได้จากการจัดกิจกรรมของทางชมรมศิษย์เก่า โดยจะนำปัจจัยเหล่านี้ไปมอบให้ทางวัดต่างๆในเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด โดยถือฤกษ์ในวันพระวันศีลมอบปัจจัยละ 2 วัด

ภาพ / ข่าว เกียรติศักดิ์  เมฆหมอก

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป