ชมรมสันติสุข ประชุมประจำเดือน ให้ความรู้โรคเกี่ยวกับหู ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ

ชมรมสันติสุข ประชุมประจำเดือน ให้ความรู้โรคเกี่ยวกับหู ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ

ชมรมสันติสุข ประชุมประจำเดือน ให้ความรู้โรคเกี่ยวกับหู        ในผู้ป่วยเบาหวานและผู้สูงอายุ

            ที่ห้องประชุมมรกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด  ชมรมสันติสุข (เบาหวาน) ได้จัดการประชุมประจำเดือนของสมาชิกชมรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกชมรมฯ ซึ่งได้มีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่โรคเป็นเบาหวาน มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ กายบริหาร ทำกายภาพบำบัด การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ โดยนางสาวฉัตรศรีทอง สิริภคไพศาล นักกิจกรรมบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

          การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหูในผู้เป็นเบาหวานและผู้สูงอายุ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงาน หู คอ จมูก โรงพยาบาลแม่สอด โดยนางใกล้รุ่ง วังคำ นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย กลุ่มงานโสตสอนาสิก และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ เนื่องจากโรคเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพการรับประทานอาหาร หวานจัด มันจัด ประกอบกับผู้คนในปัจจุบัน ไม่ค่อยออกกำลังกาย เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้น และเวลา 12.00 น. สมาชิกชมรมฯ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป