ชมรมสันติสุข ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ชมรมสันติสุข ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

ชมรมสันติสุข ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558

            ที่ห้องประชุมมรกต อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลแม่สอด  ชมรมสันติสุข (เบาหวาน) ได้จัดการประชุมประจำเดือนของสมาชิกชมรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิกชมรมฯ ซึ่งได้มีการให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยที่โรคเป็นเบาหวาน มีกิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ ทำสมาธิ กายบริหาร ทำกายภาพบำบัด การบรรยายให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพเงือกและฟันสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน โดยทันตแพทย์หญิงชวิสา ตั้งจิตติพร    กลุ่มงานทันตกรรม และการให้ความรู้ด้านโภชนาการ เนื่องจากโรคเบาหวานเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพการรับประทานอาหาร หวานจัด มันจัด ประกอบกับผู้คนในปัจจุบัน ไม่ค่อยออกกำลังกาย เป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคเบาหวานขึ้น  และเวลา 12.00 น. สมาชิกชมรมฯ ได้รับประทานอาหารร่วมกัน โดยชมรมสันติสุข(เบาหวาน) และนายอนันต์ จี๋คีรี ประธานชมรมสันติสุข ร่วมเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกวางวัน

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป